Základové desky

Základová deska je prvotní a jednou z nejdůležitějších stavebních fází domu. Na realizaci vždy spolupracujeme s projekční kanceláří, která navrhne staticky a ekonomicky nejvýhodnější řešení realizace základů. Základová deska přenáší zatížení domu do podloží. V případě špatně navrhnuté a realizované základové desky může dojít ke statickým problémům postaveného domů. Nejčastějším způsobem realizace jsou základové pásy, které se dělají vyhrabáním pásů pod nosnou zdí a příčkou. Následně je vše spojeno základovou deskou. Další možností je samostatná vyztužená základová deska bez pásů. Toto řešení se používá pod stavby lehčích domů, jako jsou například dřevostavby. Méně časté je založení na pilotech.

Před samotnou realizací dojde ke geologickému posouzení podloží a na základě zjištěných informací dojde k rozhodnutí, jakým způsobem bude základ realizován. Jako příklad nestandardních podmínek uvedeme zakládání na navážce, sypkém podloží, ve svahu, na mokřadu nebo mokrém podloží. Hloubka pásů záleží na nezámrzné hloubce od upraveného terénu. Hloubka je vypočítána podle místa stavby a typu zeminy. Šířka pásu je většinou navržena 50 cm (pod rodinný dům), ale vše záleží na typu stavby, podloží, velikosti domu a spoustě jiných důležitých faktorů, které přímo ovlivňují statiku stavby. Do vytvořených pásů se nadále instaluje zemnící pásek, který je vyveden v každém protilehlém, nebo v každém rohu (tato informace je součástí projektové dokumentace hromosvodu). Dále je nutné vyhrabat a instalovat prostupy pro elektrické vedení, vodu, kanalizaci. Beton doporučujeme míchat na betonárkách, kde dojde k lepšímu promíchání a přesnému nastavení směsi. Nejčastější volbou je beton pevnostní třídy C12/15. Poté je betonová směs dopravována autodomíchávačem na samotnou stavbu. V případě, že nelze nalít beton přímo do základu z mixu, je nutné použít pumpy na betonové směsi. Nadezdívka je vytvořena na základový pás ze ztraceného bednění o šířce 30 až 50 cm. Čím větší bude zatížení základu, tím širší tvárnice se musí použít. Následující den po
betonáži je půdorys nadezdívky opatřen systémovou izolační podložkou z polystyrenu. Izolační deska se pokládá na celou plochu tvárnic na vnitřních i obvodových stěnách objektu, kde přerušuje tepelný most a zamezuje vzlínání vlhkosti. Poté dojde k dosypání desky předem určeným materiálem, který působí jako tepelná izolace. Vyztužení roznášecí desky je provedeno kari sítí. Velikost oka kari sítě je součástí statického výpočtu stavby. Poté je deska vylita betonem pevnostní třídy C20/25 (dle stavební dokumentace).

Postup popsaný výše je nástin do celé problematiky. Přesný postup a provedení základové desky vždy určí projektant a zanese ho do projektové dokumentace.


- Základové desky pod dřevostavby, roubenky a sruby

- Základové desky pod zděné domy

- Základové desky pod montované betonové domy

- Základové desky pod nízkoenergetické rodinné domy

- Základové desky pod pasivní rodinné domy